Lesgeven doe je niet zomaar

Als ervaren drs in leren weet ik dat goed basisonderwijs essentieel is. Ik hou mijn hart vast als er onbevoegden voor de klas staan. Zelf ben ik de verkorte Pabo gaan doen toen ik 40 werd. Dat deed ik naast mijn werk als universitair geschoold pedagoog. Het lesgeven is echt een vak. Dat kunnen ouders niet zomaar thuis. Dat kunnen ook goedbedoelende externen niet zomaar oppakken. Zij zijn en blijven net als premier Rutte, gewoon gastdocenten.

Leerachterstand door coronacrisis

De niveauverschillen tussen leerlingen nemen door de coronacrisis toe, constateerde de Onderwijsinspectie na een steekproef onder 900 basisscholen. Sommige ouders spijkeren hun kinderen zelf bij of schakelen particuliere bijles in. Anderen zien daar geen kans toe. Zij hebben geen tijd, geen financiële middelen voor bijles, spreken de taal niet of begrijpen de stof niet. Gevolg is dat er hiaten bij leerlingen ontstaan in de basiskennis van met name rekenen en spellen. Dat is niet meer in te halen en de achterstand wordt steeds groter.

Maar wat moeten we dan?

Onder de naam DiKiBO heb ik een serie rekenboekjes gemaakt voor alle groepen van het basisonderwijs. Deze voldoen aan de kerndoelen die door het ministerie van Onderwijs zijn vastgelegd. Scholen, onderwijs-ondersteuners en ouders nemen de DiKiBO rekenboekjes graag af. In digitale vorm als e-book of in een gedrukte versie.

Rekenen uitleggen volgens de norm

Al die thuislerende ouders, al die invallende gastdocenten kunnen met DiKiBO het rekenen uitleggen zoals het volgens de norm moet. De neutrale DiKiBO-figuren zijn zo gemaakt dat ze aanspreken en motiveren. De basisstof wordt helder en beeldend uitgelegd zonder afleidende fratsen. DiKiBO heeft geen winstoogmerk, wel een droom en dat is goed (reken)onderwijs voor iedereen.

Help alsjeblieft mijn droom te laten uitkomen door ieder kind in contact met een DiKiBO-boekje te brengen. Voor groep 3 heb ik een gratis boekje, andere boekjes zijn al verkrijgbaar vanaf € 1,50.
Kijk maar ’s op DiKiBO.nl of kies hieronder je groep en bekijk de rekenboekjes.

Bekijk de rekenboekjes voor: groep 3 | groep 4 | groep 5 | groep 6 | groep 7 | groep 8 |

Veel rekenplezier!
Nicolette de Boer
DiKiBO leerhulp