Stress heeft diverse oorzaken en uit zich in diverse vormen in het heden, verleden en toekomst. Zowel positief als negatief. We onderscheiden 4 typen stress. Welke stresstype past bij jou?

1. Lichamelijke stress

Speelt zich af in het heden. In het hier en nu kun je het beste met stress omgaan. De stress is te hanteren.

2. Gevoels stress

Speelt zich af in het heden en verleden. Emotionele stress uit het verleden kan ongemerkt diepe wonden slaan. Het gaat soms om onverwerkte zaken die jouw welzijn nu kunnen verzieken.

3. Verstands stress

Speelt zich af in het heden en toekomst. Als je bang bent voor de toekomst kan die angst heel groot worden.

4. Geestelijke stress

Speelt zich af in heden, verleden en toekomst. Tja. Wat kan ik hier nog over zeggen? Geestelijke stress is allesomvattend. Daar komt het allemaal bij elkaar.

Grip op stress

Ik ben er zelf ook nog niet uit. In dit gedichtje probeer ik er grip op te krijgen:

Het gevoel alles aan te kunnen

Dat gevoel alles aan te kunnen.
Ik heb het om mijn hals gewonden
zodat ik het met mijn vingers aan kon raken
en de geur kon opsnuiven.
<>
Dat gevoel alles aan te kunnen.
Het was een groot geschenk
waarmee ik bergen kon verzetten.
Ik werd als een rots in de branding.
Vallende stenen ving ik op in mijn handen
en bouwde er een muurtje van.
<>
Dat gevoel alles aan te kunnen.
Het verdween even snel als het kwam.
Leegte nam bezit van mijn denken.
Kou kroop in mijn lichaam.
<>
Wat is er nog van mij over?

Er is nog nooit materiaal uitgevonden dat net zo veerkrachtig is als de menselijke geest.

Actie voor dag 21:

  • Probeer aan de hand van dit gedicht je eigen situatie in kaart te brengen.
  • Download het formulier “Mijn grip op stress” en betantwoord de vijf vragen.

 

Dit is stap 21 van de 40 van het 40-dagen Fitplan.
Heb je de vorige gemist of wil je naar één van de eerdere?
Ga dan naar: stap 1 | stap 2stap 3 | stap 4 | stap 5 | stap 6 | stap 7 | stap 8 | stap 9 | stap 10 | stap 11 |  stap 12 | stap 13 | stap 14 | stap 15 | stap 16 | stap 17 | stap 18 | stap 19 | stap 20 |